Żywotność lin stalowych – podstawowe czynności konserwacyjne

Użytkownicy dźwignic oraz wszelkiego rodzaju maszyn przemysłowych czy budowlanych, wyposażonych w liny stalowe mierzą się na co dzień z zagadnieniem żywotności lin.

Lina jest częścią działającego systemu powiązanych i współzależnych od siebie komponentów maszyny, np. suwnicy. Można śmiało porównać ją do opony w samochodzie, która musi mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy dla prawidłowego funkcjonowania, jak np. odpowiednie ciśnienie czy wyważenie. Nie inaczej jest z liną stalową pracującą w urządzeniu. (Artykuł ukazał się na portalu www.dźwignice.pl)

Co wpływa na żywotność liny stalowej?

Wpływ na żywotność liny mają następujące aspekty:

  • Lina sama w sobie – jakość liny jest związana z rodzajem drutu użytego do jej produkcji, procesu produkcji samej liny czy odpowiedniego zastosowania liny zgodnie z przeznaczeniem do konkretnych warunków pracy.
  • Charakter pracy urządzenia, w tym szeroko pojęta kultura pracy czy warunki, w jakich lina pracuje.
  • Komponenty układu olinowania, z którymi lina ściśle pracuje: np. koła linowe, bębny, prowadniki, krętliki.
  • Konserwacja liny, czyli wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika od momentu instalacji liny, aż do wyłączenia jej z eksploatacji.

Konserwacja liny stalowej

Zalecenia dotyczące konserwacji lin stalowych wywodzą się z normy PN EN 12385-3, w której znajduje się bezpośrednie odwołanie do normy ISO 4309 oraz do stojących wyżej w hierarchii zaleceń producenta liny.

Konserwacja lin stalowych będących przedmiotem ww. norm jest bardzo obszernym zagadnieniem. Porusza wiele aspektów, np. regularne smarowanie lin stalowych przez użytkownika. Zagadnienie to zostało bardziej szczegółowo przedstawione w artykule pt. Liny stalowe — smarować czy nie smarować?

Kolejnym ważnym elementem z zakresu konserwacji są przeglądy okresowe lin oraz komponentów układu olinowania. W trakcie tych czynności sprawdzane są podstawowe parametry liny jak np. średnica oraz stan komponentów układu olinowania.

Pomiar średnicy liny

Rzeczywista średnica liny stalowej zmniejsza się podczas eksploatacji na skutek tarcia. Pomiar średnicy liny jest ważnym wskaźnikiem aktualnego stanu jej zużycia. Pomiar średnicy ma na celu ustalenie etapu użyteczności liny oraz tego, czy potrzebne są dalsze czynności mogące wpłynąć na jej żywotność, jak np. skrócenie liny i przesunięcie jej o odpowiedni odcinek na bębnie maszyny w celu podniesienia jej żywotności.

W przypadku nowych lin średnica liny jest mierzona po instalacji, przed pierwszym obciążeniem. Średnice już zainstalowanych lin należy kontrolować w regularnych odstępach czasu, w zależności od stanu i potrzeb, w trakcie regularnych kontroli oraz w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (np. przeciążenie, uszkodzenie liny, awarie). Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego pomiaru średnicy lin zostały zebrane w 👉 Instrukcji pomiaru średnicy liny suwmiarką lin PFEIFER.

W trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych nie można zapomnieć również o ocenie stanu jakości kół linowych. Dokonuje się jej za pomocą specjalnych sprawdzianów. Czynności te zostały opisane w 👉 Instrukcji eksploatacji liny stalowych splotkowych (punkt 4.2). Stan tych kół ma bezpośrednie przełożenie na żywotność liny. Ich nieprawidłowe wymiary mogą powodować uszkodzenia liny np. typu kosz (Rys. 8 6 C strona 17 ww. instrukcji) czy korkociąg (Rys. 8 6 B strona 17). Szczegółowe informacje na temat konserwacji lin stalowych można znaleźć w wyżej przywoływanej instrukcji w  rozdziale 6 pt. Konserwacja i doglądanie.