Żywotność lin stalowych – dobór odpowiedniej liny

Zagadnienie żywotności lin stalowych wiąże się z wieloma aspektami, m.in. z ich konserwacją i smarowaniem. Niemniej ważnym aspektem jest sam dobór odpowiedniej liny do danego urządzenia. (Artykuł ukazał się na portalu www.dźwignice.pl)

Aby mówić o prawidłowo dobranej linie, kluczowe jest rozważenie dwóch kwestii. Z jednej strony mamy aspekt bezpieczeństwa związany z równomiernym w czasie i dającym się przewidzieć zużyciem liny (tzw. zużyciem naturalnym). Z drugiej strony natomiast pojawia się aspekt ekonomiczny – użytkownik, który poniósł konkretne koszty, chciałby, aby czas eksploatacji liny był jak najdłuższy.

Liny o wydłużonej żywotności

W takiej sytuacji próbujemy osiągnąć kompromis. Z punktu widzenia użytkownika liny ważne jest ograniczenie do minimum częstotliwości jej wymiany. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu liny o wyższej żywotności. Ważna jest także dokładna analiza aktualnych uwarunkowań środowiska pracy. Charakterystyka środowiska może znacznie ograniczać planowane podniesienie żywotności lub wręcz je uniemożliwiać.

Dobór odpowiedniej liny ma kluczowe znaczenie tam, gdzie ważne jest utrzymanie ciągłości procesu produkcji i duży nacisk kładziony jest na niski współczynnik awaryjności urządzeń np. dźwignicowych. Odpowiedni dobór i niezawodna praca liny wpływa znacząco na koszty – pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych koniecznością niespodziewanej wymiany liny.

Wydłużenie żywotności liny dzięki odpowiedniemu jej doborowi to temat zawsze wymagający fachowej wiedzy i indywidualnego podejścia. Niektóre właściwości liny powinny zostać poddane głębszej analizie w celu odpowiedniego ich dopasowania do urządzenia.

Należą do nich m.in.:

  • Odpowiedni dobór średnicy liny, a konkretnie jej tolerancji dopasowanej do urządzenia,
  • konstrukcja liny – jedne liny ze względu na swoją konstrukcję  są bardziej odpowiednie do danych urządzeń i warunków pracy, a inne mniej,
  • wytrzymałość związana z minimalną siłą zrywającą,
  • odporność na przeginanie zmęczeniowe,
  • elastyczność liny.

Firma PFEIFER zajmuje się specjalistycznym doborem lin w celu podnoszenia ich żywotności. Na tym polu odnieśliśmy wiele sukcesów zarówno na naszym rodzimym rynku (gdzie w poszczególnych przypadkach udało nam się podnieść żywotność lin nawet o kilkaset procent), jak i na rynkach światowych.