Ukryte połączenia w prefabrykowanych klatkach schodowych

Prefabrykacja jest tą gałęzią budownictwa, która dziś rozwija się najbardziej dynamicznie. Ma na to wpływ konieczność zapewnienia trwałości oraz wysokiej jakości materiałów przy oczywistej potrzebie uproszczenia i przyspieszenia realizacji inwestycji. Dzięki najnowszym technologiom elementy prefabrykowane spełniają najbardziej restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa, a przy tym pozwalają urzeczywistnić najśmielsze wizje architekta.
Stałej optymalizacji podlega przede wszystkim asortyment połączeń stosowanych w prefabrykacji, który dostosowuje swój zakres do obowiązujących potrzeb rynku.

Niewidoczne połączenie elementów konstrukcyjnych

Opracowanie systemów usprawniających montaż elementów prefabrykowanych klatek schodowych to ważny punkt w procesie wznoszenia obiektu, umożliwiający sprawną komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku. Rewolucyjnym elementem konstrukcyjnym w tym zakresie są tzw. ukryte połączenia, które swoją oryginalność zawdzięczają innowacyjnym sposobom opierania spoczników na ścianach oraz biegów schodowych na podestach. Idea realizacji takiego połączenia, poprzez wysunięcie stalowego elementu wsporczego tuż przed oparciem spocznika, jest największą zaletą produktów 👉 TSS/RVK, które umożliwiają wykonanie ścian klatki schodowej w jednym kroku nie tylko do poziomu oparcia, ale przez kilka kondygnacji, co znacznie usprawnia przebieg budowy.

Budowa i zasada działania łączników TSS/RVK sprawia, że połączenie prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych pozostaje niewidoczne, walory estetyczne wnętrza klatki zwiększają się, a standard budynku osiąga najwyższy poziom. W zależności od założonego wykończenia powierzchni prefabrykatu możliwe jest użycie jednego z dwóch typów oparć.

Różnorodność zastosowań

Elementy 👉 RVK można wykorzystać, gdy na powierzchni górnej spocznika przewidziano warstwy wykończeniowe (np. płytka ceramiczna) – wymagane jest bowiem zalanie gniazda po montażu łącznika. Jeżeli natomiast chcemy ograniczyć zakres robót związanych z montażem na budowie lub gdy spocznik wykonywany jest w zakładzie prefabrykacji „na gotowo”, optymalnym rozwiązaniem staje się element 👉 TSS, w którym wykorzystano metodę wysuwania wewnętrznego elementu stalowego za pomocą systemu linkowego.


Łączniki TSS zastosowano m.in. w klatkach schodowych biurowców inwestycji Browary Warszawskie. Zgodnie z założeniami materiałem elementów prefabrykowanych miał być tu beton architektoniczny, dlatego łączniki TSS okazały się strzałem w dziesiątkę. Dzięki ich wykorzystaniu mogły zostać spełnione wysokie wymagania dotyczące standardu obiektu postawione przez inwestora. Poszczególne typy łączników charakteryzują się różną nośnością nominalną: TSS 41 – 40 kN, TSS 60 P – 60 kN oraz TSS 101(102) – 100 kN. Zaprojektowanie w tym obiekcie łączników o dwóch typach nośności (TSS 41/101) pozwoliło na optymalizację kosztową rozwiązania.

Redukcja dźwięków

Kolejnym przykładem dbałości deweloperów o wysoki standard inwestycji jest warszawski kompleks mieszkaniowo-usługowy Mój Ursus. Aby zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną elementów konstrukcyjnych klatek schodowych, zdecydowano się tu na zastosowanie najlepszego pod tym względem rozwiązania na rynku – elementów 👉 TSS 102. Użycie ich skutecznie redukuje dźwięki uderzeniowe z klatki schodowej, dzięki czemu spokój mieszkańców nie jest przez nie zakłócany. Łącznik jest wyposażony w zestaw elementów elastomerowych, za pośrednictwem których możliwe jest ograniczenie dźwięków o 25 dB.

Kompleksowy system

Łączniki schodowe zostały zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół na wszystkich etapach ich stosowania. Dlatego oprócz parametrów technicznych nie można pominąć właściwości
związanych bezpośrednio z użytkowaniem produktu. Mocowanie łączników do formy nie przysparza problemów dzięki stosowaniu odpowiednich elementów naprowadzających. Należy zawsze pamiętać o odpowiednim dozbrojeniu prętami podwieszającymi, których parametry oraz schematy są podane w kartach technicznych systemu. Zbrojenie zostało zoptymalizowane w taki sposób, aby w obrębie jednego typu łącznika stosować pręty tej samej średnicy. W ścianie będącej elementem podporowym dla wspornika należy ukształtować odpowiednie wybranie o wymiarach wyspecyfikowanych osobno dla danego rozmiaru łącznika. Można posłużyć się tutaj akcesoriami dodatkowymi w postaci elementów szalujących oznaczanych jako IC Box.
W przypadku podwyższonych wymagań antykorozyjności możliwe jest zastosowanie produktów w wersji ocynkowanej – np. w celu zabezpieczenia łączników w prefabrykatach składowanych na zewnątrz i narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Nie tylko standard

Typowa przestrzeń pomiędzy elementami betonowymi w połączeniu przy pomocy 👉 TSS/RVK to 20–40 mm. Możliwe jest jednak zwiększenie tej wartości i zastosowanie łączników specjalnych. Taka sytuacja miała miejsce przy projektowaniu najwyższego budynku na terenie Unii Europejskiej – 👉 Varso Tower na warszawskiej Woli. Ze względów architektonicznych szerokość szczeliny ustalono na 100 mm. Za zgodą inwestora oraz we współpracy z konstruktorami zaprojektowano, a następnie użyto w tym przypadku niestandardowych łączników DTS-150-Special.

Nie tylko wysokość, ale i rozległość obiektu może imponować. W projekcie budynku siedziby głównej Google w Londynie (całkowita długość 330 m), która ma dosłownie „rozlewać się” po okolicy, wykorzystano tylko najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze materiały dobierane przez specjalnie powołany w tym celu zespół. W połączeniach elementów klatek schodowych uwzględniono produkty TSS. Dzięki nim prefabrykaty spoczników mogą zostać skutecznie i – co najważniejsze – bezpiecznie zamontowane.

Przyszłość

Zastosowanie najnowszych technologii nie musi być domeną tylko obszarów związanych z IT czy telekomunikacją. Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań projektowych jest widocznym trendem również w budownictwie – głównie prefabrykowanym. Stosowanie niewidzialnych łączników to gwarancja najwyższej jakości potwierdzonej Europejską Oceną Techniczną (ETA-19-/0566). To również dowód na to, że budownictwo nadąża za szybkim postępem cywilizacyjnym, a przyszłość stoi przed nami otworem.