Tak niewiele, a tak wiele…

W codziennym pędzie, złapani w pułapkę konsumpcjonizmu, zapominamy często o tym, co w życiu najważniejsze. Wciąż tylu ludzi potrzebuje naszego wsparcia, a najdrobniejsze nawet gesty nabierają ogromnego znaczenia.
Po 3 latach budowy zambijska świetlica otworzyła przed dziećmi z najuboższych rodzin nowe możliwości, a to wciąż kropla w morzu potrzeb. Pamiętajmy i wspierajmy ❤️🌏