Rozwiązania konstrukcyjne lin stalowych do suwnic

Choć świat dźwignic przeżywa w ostatnich latach zachwyt linami z włókien syntetycznych, w urządzeniach takich jak suwnice nadal najlepiej sprawdzają się tradycyjne liny stalowe. Od jakości tego elementu wyposażenia zależy nie tylko bezpieczeństwo użytkowników, ale także żywotność urządzenia oraz koszty jego eksploatacji.

Podejmując zagadnienie konstrukcji 👉 lin stalowych dla suwnic, należy odpowiedzieć na pytanie: Jakie liny obecnie stosuje się najczęściej w tych urządzeniach? Na rynku można spotkać bowiem liny o różnorodnych konstrukcjach, parametrach technicznych i specyfikacji.

Pierwszą, spośród najbardziej popularnych, grupę lin stalowych stanowią liny 6-splotkowe, np. 6x36WS NFC (z rdzeniem włókiennym) czy 6x36WS IWRC (z rdzeniem stalowym). Nierzadko spotyka się je jako liny niesmarowane (suche), co nie do końca jest prawidłowe. Więcej o smarowaniu lin: 👉 Liny stalowe – smarować czy nie smarować?

Kolejną popularną grupą lin są liny 8-splotkowe. Wśród nich warto wyróżnić liny niekompaktowane oraz kompaktowane. Kompaktowanie to proces technologiczny polegający na mechanicznym kształtowaniu drutów, splotek lub całej liny. Jego skutkiem jest m. in. zwiększenie siły zrywającej linę. Liny kompaktowane charakteryzują się wyższą siłą zrywającą od lin niekompaktowanych, sięgającą nawet kilkudziesięciu procent.

Liny 8-splotkowe wykazują wyższą wytrzymałość na przeginanie zmęczeniowe niż liny 6-splotkowe, a co za tym idzie – mają teoretycznie większą żywotność.

Rozpatrując liny do suwnic, nie można pominąć lin odpornych na rotację oraz nieodkrętnych. Liny te w praktyce występują niezbyt często, a ich użycie jest wymuszone występującymi warunkami w otoczeniu urządzenia. Na konieczność zastosowanie tych lin wpływ ma najczęściej przekroczenie pewnego progu wysokości podnoszenia, powyżej którego zastosowanie lin nieodkrętnych jest konieczne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania suwnicy.

Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru konstrukcji liny musi zawsze wynikać z konkretnych uwarunkowań, jakim odpowiada środowisko pracy suwnicy. Każda lina ma swoje optymalne zastosowanie pod względem teoretycznym. Należy pamiętać, że w danych warunkach pracy jedna lina będzie radziła sobie lepiej od drugiej.

Wymienione konstrukcje lin stalowych do suwnic stanowią standard na rynku. Ważne jest również to, aby liny spełniały wymogi obowiązujących na rynku norm, np. PN-NE 12385-4 Liny splotkowe do dźwignic.

Jaka lina do suwnicy?

👉 Lina jest produktem złożonym, który posiada wiele wariantów. Dlatego też odpowiedź na pytanie nie jest jednoznaczna. Wybór powinien zostać poprzedzony analizą otoczenia oraz warunków, w jakich pracuje urządzenie. Jeśli priorytetem użytkownika jest długa żywotność i brak częstych wymian, dobrym rozwiązaniem może okazać się lina 8-splotkowa lub jakiś jej wariant. Pozwalają one na indywidualizację rozwiązania w sytuacji, kiedy występują problemy techniczne związane z prawidłową i bezpieczną pracą lub gdy mamy do czynienia z błędami ludzkimi czy skutkiem nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

Coraz częściej w procesie produkcji mamy do czynienia ze środowiskiem zautomatyzowanym, gdzie suwnica jako urządzenie procesowe musi spełniać najwyższe standardy niezawodności. Oznacza to, że wszystkie nieplanowane przestoje suwnicy odbijają się negatywnie na całym procesie produkcji i bezpośrednio przyczyniają się do znacznych wzrostów kosztów wynikających z nieplanowanego zatrzymania procesu.

Dobierając linę dla suwnicy automatycznej, należy brać przede wszystkim pod uwagę planowe wymiany tego komponentu.

Rodzaj liny w suwnicy a środowisko pracy

Zauważyć trzeba, że jedna konstrukcja liny znajdująca zastosowanie w danym środowisku pracy czy branży, nie zawsze będzie odpowiednia dla innego obszaru z odmiennymi wymogami.

Proces doboru odpowiedniej 👉 liny jest bardzo ważny, jeżeli nie chcemy w przyszłości borykać się z problemami nieplanowanych postojów czy przekroczonych budżetów z wydatkami na liny stalowe.

Lina powinna pracować tak długo, aby można było bezpiecznie wyłączyć ją z eksploatacji przed ewentualnym zerwaniem, i jednocześnie na tyle długo, aby środki, które w nią zainwestowaliśmy, zwróciły się w postaci wykonanej pracy.

Producenci i użytkownicy korzystają z lin PFEIFER

PFEIFER jest producentem i dostawcą między innymi  lin do suwnic. Tylko jedna z naszych fabryk w Mülheim w Niemczech produkuje ponad 25 milionów metrów lin rocznie.

PFEIFER jest również oficjalnym przedstawicielem firmy Diepa w Polsce. Liny Diepa znane są ze swojej niekwestionowanej jakości, która w branży jest doskonale znana i ceniona (m.in. liny SKZ8P, H43, H40, PZ371K, X53, X43, D915CZ, C45, B55 czy D1315CZ).

W Polsce pracujemy z wieloma producentami suwnic, którzy wybierają nasze liny jako produkty na pierwsze wyposażenie swoich suwnic, na przykład marek Abus czy Konecranes oraz wciągników SWF. Współpraca z producentami często polega na doborze lin już na etapie projektowania danego urządzenia. Pracujemy także z użytkownikami suwnic, u których występują np. problemy z żywotnością dotychczas stosowanych lin lub problemy innego rodzaju związane z bezpieczeństwem pracy np. zrywające się liny.