Optymalizacja i bezpieczeństwo, czyli jak prawidłowo dobrać zawiesie

Optymalne dobranie zawiesia do danego zastosowania, do podniesienia i transportu naszego ładunku, to oprócz bezpieczeństwa pracy operatorów także poprawienie ergonomii ich pracy oraz obniżenie przyszłych kosztów związanych z ewentualnymi naprawami, wymianami i koniecznością przestojów w pracy.

Zakup odpowiedniego zawiesia służącego do podnoszenia i transportu ładunków to nie tylko kwestia wydanych pieniędzy, ale przede wszystkim – kwestia bezpieczeństwa oraz dbałość o spełnianie najwyższych standardów. Dlatego tak istotne jest kompleksowe podejście do tego tematu, który nie może sprowadzać się wyłącznie do „wrzucenia” dowolnego zawiesia do koszyka podczas zakupów w sklepie on-line.

Zawiesie a masa i kształt ładunku

W celu poprawnego dobrania 👉 zawiesia (łańcuchowego, linowego lub tekstylnego) w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę właściwości ładunku, jaki chcemy podnosić i transportować. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy istnieje potrzeba doboru osprzętu do podnoszenia ad hoc, jak i sytuacji, gdy proces podnoszenia jest w fazie planowania.

Podstawową informacją jest masa ładunku, aby można było określić nośność zawiesia. Dane te należy pozyskać bądź z dokumentacji, bądź z bezpośredniego sprawdzenia wagi.

Drugim istotnym elementem jest kształt ładunku oraz przewidywane sposoby mocowania zawiesia. Różne kształty mogą niejako automatycznie sugerować rodzaj podczepianego zawiesia, mają też wpływ na ilość koniecznych urządzeń, aby bezpiecznie przeprowadzić proces podnoszenia. Ilość punktów mocowania oraz rodzaj podczepienia pomoże odpowiedzieć na pytanie, jakiego typu ma to być zawiesie (jednocięgnowe, wielocięgnowe czy o obwodzie zamkniętym).

Zawiesie a rozłożenie masy i wymiary ładunku

Z kształtem ładunku wiąże się ważna rzecz, jaką jest symetryczne rozłożenie masy, czyli kwestia środka ciężkości ładunku. Dość często aspekt ten jest pomijany, jednakże ma kluczowe znaczenie we właściwym doborze rozmiaru zawiesia. Podnoszenie niesymetrycznego ładunku wiąże się z przekalibrowaniem rozmiaru zawiesia, ponieważ obciążenie poszczególnych cięgien będzie się tu rozkładało zupełnie inaczej niż w przypadku ładunków symetrycznych. Dla przykładu – podczas podnoszenia ładunku niesymetrycznego zawiesiem 4-cięgnowym w wielu sytuacjach za przenoszące obciążenie należy uznać tylko jedno cięgno.

Kolejnym ważnym parametrem są wymiary ładunku, a konkretnie miejsca mocowania zawiesia na elemencie podnoszonym, gdyż na tej podstawie należy ustalić długość potrzebnego nam zawiesia. W przypadku zawiesi łańcuchowych istnieje możliwość wyposażenia w odpowiednie elementy skracające umożliwiające w dowolnym czasie regulację długości poszczególnych cięgien.

Jest wiele kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy dobieraniu zawiesia, jak chociażby jego dostosowanie do danego ładunku (z czego wynika wybór rodzaju 👉 zawesia: łańcuchowego, linowego, tekstylnego) czy do specyfiki planowanego przez nas transportu, istotną sprawą jest także odpowiedni osprzęt (zakończenia) tychże zawiesi.

Dopiero po rozważeniu wszystkich ww. kwestii możemy mówić o optymalnym doborze naszego zawiesia, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze najlepiej zwrócić się do doradcy technicznego, który pomoże nam podjąć ostateczną decyzję.

(Artykuł ukazał się na portalu www.dźwignice.info)