O naszych matach elastomerowych CALENBERG w “Builder Science”

Nasze maty elastomerowe CALENBERG wykorzystano przy budowie krakowskiego Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego „Solaris”.

Już na etapie projektowania tego obiektu badawczego założono korzystanie w nim z nowoczesnych technologii pomiarowych oraz z najwyższej jakości aparatury wrażliwej na drgania, co narzuciło wysokie wymagania przy wyborze odpowiednich materiałów wibroizolacyjnych.

O zaawansowanych rozwiązaniach w zakresie ochrony budynków przed drganiami i hałasem wtórnym na przykładzie ośrodka badawczego przeczytacie w artykule dr inż. M. Knawy-Hawryszków, który dostępny jest pod linkiem:

CALENBERG w “Builder Science”