Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas eksploatacji zawiesi?

Dla bezpieczeństwa pracy operatorów kluczowe znaczenie ma nie tylko optymalne dobranie zawiesi do podnoszenia i transportu ładunku, ale także systematyczne szkolenia podnoszące poziom wiedzy i świadomości pracowników.

Optymalny dobór zawiesia a parametry ładunku

W celu poprawnego dobrania 👉 zawiesia (łańcuchowego, linowego lub tekstylnego) w pierwszej kolejności pod uwagę należy wziąć właściwości ładunku, jaki chcemy podnosić i transportować. Na podstawie jego masy określamy nośność zawiesia, kształt ładunku natomiast determinuje wybór typu zawiesia (jednocięgnowe, wielocięgnowe czy o obwodzie zamkniętym).

Również kwestia symetrycznego rozłożenia masy (środka ciężkości ładunku), często pomijana, ma istotne znaczenie dla właściwego doboru rozmiaru zawiesia, z kolei miejsca jego mocowania na elemencie podnoszonym pomagają nam ustalić długość potrzebnego nam zawiesia.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: 👉 https://pfeifer.pl/optymalizacja-i-bezpieczenstwo-czyli-jak-prawidlowo-dobrac-zawiesie/

Parametry haka a bezpieczeństwo eksploatacji

Oprócz właściwości ładunku, przy doborze zawiesi konieczne jest uwzględnienie wielkości haka suwnicy/ żurawia/ wciągnika, pod który zawiesie planujemy podwiesić. Umożliwi to wybór odpowiedniej wielkości ogniwa zbiorczego lub pętli w zawiesiu pasowym, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji. Zbyt małe ogniwo spowoduje, że zawiesie podwiesimy na rogu haka, co nie jest dozwolone, ponieważ może to spowodować uszkodzenie haka oraz ogniwa.

Wybierając zawiesie, zwróćmy również uwagę na wielkość haków, którymi zakończone są cięgna. Znając miejsce zastosowania, musimy mieć pewność, że haki nie będą za małe w stosunku do ogniwa/sworznia i nie zostaną podczepione na rogach. Dla bezpieczeństwa pracy istotne jest, aby ładunek swobodnie spoczywał w podstawie haka.

Warto zadbać także o równomierne obciążenie haków w zawiesiu, dlatego dobrym pomysłem jest stosowanie wahacza wyrównawczego w zawiesiach łańcuchowych czterocięgnowych. Element ten, właściwe zamontowany, zwiększa bezpieczeństwo pracy, podnosi wydajność zawiesi i zwiększa ich żywotność.

Bezpieczny pracownik to przeszkolony pracownik – Akademia PFEIFER

Aby dobrać odpowiednie 👉 zawiesia, należy wziąć pod uwagę wiele kwestii. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nasz sprzęt będzie pracował dłużej i wydajniej.

W dalszym ciągu jednak w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas podnoszenia czy przenoszenia ładunków to czynnik ludzki ma ogromne znaczenie, dlatego tak ważne jest konsekwentne podnoszenie świadomości swoich pracowników.

Choć, aby zdobyć uprawnienia do wykonywania swojej pracy, każdy operator suwnicy musi przejść kurs przygotowujący oraz zdać egzamin UDT, to praktyka pokazuje, że rutyna podczas wykonywania codziennej pracy, presja czasu czy niedobór pracowników lub urządzeń mogą powodować pojawianie się nieodpowiednich (niebezpiecznych) nawyków. Dodatkowo procesy podnoszenia ładunków w różnych firmach często wyglądają inaczej, a wytyczne z ogólnych instrukcji muszą zostać przełożone na konkretne przypadki. Między innymi temu poświęcone są działania 👉 Akademii PFEIFER.

W trakcie naszych szkoleń i treningów Wasi pracownicy nie tylko odświeżają i uaktualniają wiedzę, ale także otrzymują informacje, które zaspokajają ich potrzeby związane z codzienną pracą. Szkolenia Akademii PFEIFER to merytoryczne, ale uwzględniające praktyczne wskazówki panele dotyczące bezpiecznego podnoszenia, eksploatacji zawiesi, chwytaków, punktów zaczepowych, wciągników, których celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków w miejscu pracy.