Urządzenia do podnoszenia, transportu i obracania ładunku