Łączniki słupowe PCC – porównanie z połączeniem na wytyki