Biała wanna prosto i skutecznie

W obszarze zabezpieczeń przed wnikaniem wody do obiektów budowlanych alternatywą dla hydroizolacji typu ciężkiego (pap, bitumów, mat, membran) może być konstrukcja z betonu nieprzepuszczającego wody – tzw. biała wanna. Rolę przegrody dla wody stanowi tutaj sam beton – odpowiednio dobrany i zaprojektowany. W połączeniu ze skutecznym systemem uszczelnień przerw roboczych i dylatacji, pełniąc funkcję zarówno nośną, jak i uszczelniającą, stanowi równorzędne, a w wielu wypadkach – optymalne rozwiązanie w zakresie zapewnienia szczelności obiektu.

Prawidłowe wykonanie hydroizolacji typu biała wanna już na etapie planowania zakłada ścisłą współpracę między inwestorem, projektantami, firmą wykonawczą oraz wytwórnią betonu tak, aby spełnione zostały podstawowe warunki, m.in.:

  • zachowanie minimalnej grubości elementów konstrukcyjnych oraz ograniczenie dopuszczalnego ich zarysowania
  • zastosowanie odpowiednio przygotowanego betonu
  • szczelne wykonanie wszystkich styków i połączeń
  • planowe rozmieszczenie przerw technologicznych, dylatacyjnych oraz rys wymuszonych.

PENTAFLEX® KB

Elementy składowe technologii białej wanny

  1. Beton minimalnej klasy C25/30 i stopnia wodoszczelności W8, o odpowiednio dobranej recepturze (ze szczególnym uwzględnieniem niskiego skurczu i niskiego ciepła hydratacji), dostarczany i układany w sposób ciągły, odpowiednio zawibrowany i pielęgnowany.
  2. Przerwy technologiczne, dylatacje, wymuszenia rys oraz ewentualne przejścia dobrze zaplanowane i uszczelnione odpowiednio dobranymi materiałami uszczelniającymi, które – połączone ze sobą – będą stanowić szczelny i ciągły “łańcuch”.
  3. Minimalne grubości konstrukcyjne elementów (płyta fundamentowa – min. 25 cm, ściany – min. 24 cm) oraz zaprojektowane odpowiednie ograniczenie rozwarcia rys (przynajmniej do 0,2 mm w zależności od warunków wodnych).
  4. Podział realizowanych elementów monolitycznych (płyty fundamentowej i ścian) na odpowiednie sekcje betonowania.
  5. Dodatkowe dozbrojenie przeciwskurczowe i przeciwkarbowe.
  6. Materiały uzupełniające – dwie warstwy folii poślizgowej na chudym betonie pod płytą fundamentową, materiały ściśliwe w miejscach zmian jej grubości.

Zalety technologii białej wanny

Dzięki kilkudziesięcioletniej praktyce i doświadczeniu technologia białej wanny to dziś często jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań wykonania hydroizolacji konstrukcji żelbetowych. Wśród jej zalet wymienia się najczęściej skrócenie czasu realizacji całej inwestycji (zakończenie prac betoniarskich kończy też proces uszczelniania obiektu, a realizacja możliwa jest również w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych) oraz niższe koszty, co wiąże się z brakiem konieczności inwestowania w powłokowe izolacje typu ciężkiego. Dodatkowo – ewentualne nieszczelności (tzn. rysy) są łatwe do zlokalizowania i usunięcia.

Dobra realizacja omawianej technologii hydroizolacji bezpowłokowej zależy od bardzo wielu aspektów: od fazy decyzyjnej i projektowej, przez montaż uszczelnień, aż do ułożenia mieszanki betonowej, jej zawibrowania i pielęgnacji. Rzetelne, staranne i zaangażowane podejście każdego z uczestników realizacji jest gwarantem pozytywnego efektu końcowego – szczelnej konstrukcji żelbetowej.

Wrocław – Stadion Miejski

System uszczelnień PENTAFLEX®

Jednym z obecnych na rynku systemów uszczelnień przerw technologicznych w betonowaniu jest sprawdzony i stosowany od lat 👉 system PENTAFLEX®. Może być on używany do uszczelniania konstrukcji monolitycznych ze zwykłego betonu klasy nie niższej niż C25/30 o stopniu wodoszczelności przynajmniej W8.

Elementy systemu PENTAFLEX® powleczone są specjalnym środkiem termoplastycznym na bazie bitumów elastomerowych. Środek ten, odporny na warunki atmosferyczne, aktywizuje się w świeżym betonie i wiąże trwale z masą betonową (nie pęczniejąc). W ten sposób tworzy się styk nieprzepuszczalny dla cieczy. Dzięki zachowaniu elastyczności w zasadzie wykluczone są nieszczelności wynikające z przemieszczeń konstrukcji.

Elementy systemu stosuje się z powodzeniem w miejscach poddanych działaniu wód gruntowych, opadowych oraz pod ciśnieniem nawet do 500 kPa (50 m słupa wody). We wszystkich produktach znajduje się materiał elastomerowy: bezwonny, nieszkodliwy, odporny na starzenie się oraz na cały szereg substancji chemicznych. Biorąc pod uwagę te wszystkie zalety, w ogólnym rozrachunku koszty wykonania hydroizolacji z zastosowaniem systemu PENTAFLEX® są niższe w porównaniu z wieloma alternatywnymi rozwiązaniami.

Warszawa – Galeria Młociny

Pozostałe produkty do uszczelniania przerw roboczych i dylatacji

Znakomitym uzupełnieniem systemu PENTAFLEX® w zakresie uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych jest 👉 system taśm uszczelniających KUNEX®. Taśmy KUNEX® wykonywane są z miękkiego polichlorku winylu (PVC-P) w procesie wytłaczania. Dostępne są w dwóch odmianach materiałowych (według normy zakładowej oraz normy DIN) zarówno w wariancie nieodpornym, jak i odpornym na działanie materiałów bitumicznych. Asortyment obejmuje taśmy wewnętrzne, zewnętrzne oraz zamykające o zróżnicowanych wymiarach. Dzięki odpowiedniemu zabetonowaniu taśm KUNEX®, usytuowaniu piór kotwiących oraz karbowaniu na powierzchni uzyskuje się bardzo dobre połączenie w przekroju betonowym, a także właściwe wydłużenie drogi dla wody w celu uszczelnienia dylatacji. Część elastyczna o zamkniętym profilu kompensacyjnym pozwala przejąć przemieszczania konstrukcji we wszystkich kierunkach.

Realizacje z wykorzystaniem technologii białej wanny

Na terenie Polski technologię tzw. białej wanny z wykorzystaniem systemu PENTAFLEX® zastosowano w wielu różnych obiektach – m.in. podczas budowy 👉 Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, nowoczesnego 👉 kompleksu Business Garden w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu czy też przy realizacji wielu galerii handlowych, m.in. 👉 Galerii Kaskada w Szczecinie, 👉 Galerii Zielone Arkady w Bydgoszczy czy 👉 Galerii Młociny w Warszawie.

Obszar stosowania technologii jest bardzo szeroki: od domów jednorodzinnych, basenów, przez budynki wielorodzinne (garaże, zbiorniki), po obiekty użyteczności publicznej (galerie handlowe, biurowce, urzędy) i przemysłowe (oczyszczalnie ścieków).

Jakuszyce – Dolnośląskie Centrum Sportu

Pierwszy system uszczelnień z ETA

Współczesne inwestycje są projektowane i realizowane w zgodzie z proekologicznymi zasadami zrównoważonego budownictwa. Aby spełnić najważniejsze kryteria rządzące dziś rynkiem budowlanym, do których zaliczymy ekonomię i jakość, ale również bezpieczeństwo – zarówno dla użytkowników, jak i środowiska, konieczne staje się stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań. System PENTAFLEX® z pewnością do takich należy.

Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt, że jest to pierwszy system uszczelnień z Europejską Aprobatą Techniczną i oznaczeniem CE, którego przyznanie jest gwarancją spełniania przez dany produkt rygorystycznych wymogów UE. Pewną komplikację stanowi tu fakt, że oznaczenie to nie jest obligatoryjne dla wszystkich produktów, dlatego też tylko nieliczne firmy dobrowolnie starają się go uzyskać. W branży budowlanej oznaczenie CE dodatkowo poprzedzone jest otrzymaniem Europejskiej Aprobaty Technicznej. System PENTAFLEX® z sukcesem zakończył proces ubiegania się o powyższe dokumenty. Ponieważ nie każdy kraj w europejskim obszarze gospodarczym posiada stosowne regulacje prawne w tym zakresie, uzyskanie dla naszego systemu aprobaty ETA stało się kluczowe dla zapewnienia swobodnego wprowadzania produktu na rynki międzynarodowe. To gwarancja bezpieczeństwa i przejrzystości w chaosie norm. Dla projektantów i wykonawców w całej Europie wybór systemu PENTAFLEX®to pewność, że dany produkt spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe.

Wrocław – Business Garden

👉 PFEIFER Niezawodne rozwiązania dla Budownictwa i Przemysłu